Contactpersonen

Predikant:
Ds. Nelleke Beimers
 
Voorsterweg 77B
 
8042 AB Zwolle
 
038-4231074
 
 
 
Preses:
Beent Keulen
 
Nachtegaal 27 
 
8271 HS IJsselmuiden
 
038-3320509
 
 
 
Scriba:
Hetty van Hulsentop
 
Groenendael 126 
 
8271 EG IJsselmuiden 
 
038-3326859 
 
 
 
College van
Harry Eringa
diakenen:
Plasweg 48
 
8271 CJ IJsselmuiden
 
038-4659511
 
 
 
College van 
Henk Steenhuis
kerkrentmeesters:
Blekerijweg 3b
 
8271 BH IJsselmuiden
 
038-3331603 
 
 
 
Kerkelijk Bureau /
Ineke de Graaf – Jonker
Ledenadministratie:
038 – 3311288
 
 
Marcel Blekkenhorst
 
038-3332411
 
 
 
Kerkgebouw:
Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron
 
Dijkgraafstraat 4
 
8271 BB  IJsselmuiden
 
038-3317507
 
 
Koster:
Roelof Landman
 
Concertlaan 126 
 
8265 RZ  Kampen 
 
038-3318931 
 
 
 
Cantorij:
Henk Foekens
 
Burg. Visserweg 13
 
8271 CM IJsselmuiden  
 
038-3328178 
 
 
 
Bloemengroep:
Aafke Steenhuis
 
038-3331603
 
 
 
Preekvoorziening /
Wouter Klaassens
Kerktelefoon:
038-3327720 
 
 
 
Website:
Ronald Visser
 
 
 
Bijbelstudiegroep:
Lammy Sleurink
 
038-3318931 
 
Fijta van Enk
 
038-3446578
 
 
Bankrekeningnummers:
Kerk:
NL22 FVLB 0635 8163 85
Diaconie:
NL76 SNSB 0918 8999 66
ZWO:
NL30 RABO 0321 4211 40