Doelstelling / Leden

Doelstelling
Taakgroep Jeugd en Jongeren richt zich op de groep jonge gemeenteleden. Deze groep dient alle ruimte te krijgen om te zoeken naar hun eigen vorm van kerk en gemeente zijn. Door het organiseren van eigen activiteiten en mee te werken in diensten, wordt hier vorm aan gegeven. Belangrijk hierin is dat ieder mens gekend wordt en zijn of haar plek vindt. Hen wordt verteld dat ieder mens toegang tot God heeft en Gods Woord kan horen, geloven en in praktijk brengen. Voor begeleiding van de verschillende groepen dragen oudere gemeenteleden verantwoordelijkheid om samen met jeugd en jongeren de weg van Christus te gaan volgen.

Leden taakgroep Jeugd en Jongeren:
Clubwerk Annemieke Zoer
Crèche Machteld Pelleboer
Jeugdouderling Vacant
Kindercatechese Ds. Nelleke Beimers
Kinderkring Imke Vrieswijk
Tieneractiviteiten Vacant