Doelstelling / Leden

Doelstelling

De taakgroep eredienst bezint zich op alles wat er speelt rondom de kerkdiensten en speciale vieringen. Ook regelt zij veel praktische zaken. De taakgroep onderhoudt contacten met musici, de cantorij en de predikant. Speciale aandacht gaat uit naar de vieringen in de Stille Week, de week voor Pasen. Deze vieringen vormen het hoogtepunt in het kerkelijk jaar.

Voorzitter: Greet Holwerda

Leden van de taakgroep Eredienst:
Voorzitter Greet Holwerda
Predikant Nelleke Beimers
Bloemen Marijke Keulen
Cantorij Djoke Berentschot
Kinderkring Liejanne Wierenga
Preekvoorziening Wouter Klaassens
Grietje Blom
Vasthi Jagerman
Géke Post