Doelstelling / Leden

Doelstelling
De taakgroep Eredienst bevordert en ondersteunt (nieuwe) ideeën die de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking laat komen in de eredienst. Zij probeert bij het uitvoeren van deze taak te komen tot variatie in werkvormen die recht doen aan die veelkleurigheid en doet haar werk in goed overleg met betrokkenen, luistert naar de stemmen uit de gemeente en heeft oog voor ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Leden van de taakgroep Eredienst:
Voorzitter Greet Holwerda
Predikant Nelleke Beimers
Bloemen Marijke Keulen
Cantorij Djoke Berentschot
Kinderkring Liejanne Wierenga
Preekvoorziening Wouter Klaassens
Grietje Blom
Madeleen ter Burg
Willemien Jager
Vasthi Jagerman
Géke Post