Missie / Visie

Onze missie
‘Leven uit de Bron’ houdt in het beluisteren en beantwoorden van het Evangelie en is te vergelijken met in- en uitademen. Dit beluisteren en beantwoorden betekent het ter harte nemen van Gods beloften en opdrachten om te leren leven in de Geest van Christus. Er is sprake van een drievoudige betrokkenheid: bij de Heer, bij elkaar als zijn volgelingen en bij het werk van de Heer in en voor de wereld. Dit drietal vormt de onvervangbare kern van de kerk.

Onze visie
De Gereformeerde Kerk IJsselmuiden-Grafhorst De Bron wil een gemeente zijn waar we, ‘levend vanuit dé Bron’, betrokken zijn op God, op elkaar en op de wereld om ons heen. Mensen voelen zich er welkom en thuis. We willen open en gastvrij zijn. We zijn een eigentijdse, veelkleurige gemeente met ruimte voor iedereen. We zijn zichtbaar en vindbaar. Onze gemeente bestaat uit positieve, actieve en betrokken gemeenteleden met een missionaire houding. Er wordt enthousiast samengewerkt, samen gesproken en naar elkaar geluisterd. Saamhorigheid staat hoog in het vaandel. Er vinden aansprekende, inspirerende speciale- en erediensten en activiteiten plaats. Daardoor is De Bron letterlijk en figuurlijk een centrale plek in ons leven.

Plannen 2018
Belangrijke aandachtspunten voor 2018 zijn evenals voorgaande jaren de eredienst, het pastoraat, het diaconaat en de jeugd. De taakgroep Communicatie en Publiciteit, nieuw sinds 2016, heeft in 2016 vorm gegeven aan ons vernieuwde kerkblad de ‘NieuwsBron’. In 2018 gaat de taakgroep de vorm van communicatie binnen onze gemeente De Bron verder ontwikkelen.
We gaan blijvend extra aandacht geven aan de JMG-groep, Jonge Mensen en Gezinnen. Wat is de verwachting van het huidige kerk-zijn, de eredienst en activiteiten? Ontmoeting en met elkaar in gesprek zijn is belangrijk. De catechese en het clubwerk proberen we wat meer op elkaar af te stemmen. In 2016 heeft de kerkenraad besloten een begeleidingsteam voor het jeugdwerk op te richten. In 2017 is hieraan een eerste uitwerking gegeven. In 2018 zal dit meer concreet kunnen worden..
Dit jaar komt er een aantal vacatures. De kerkenraad komt graag in contact met gemeenteleden die mee willen denken en helpen om de kerk te besturen, om activiteiten mee helpen te organiseren en ideeën te ontwikkelen voor de toekomst. Ook het bezoeken van de wat oudere gezinnen en alleenstaanden is een dankbare activiteit. Doen we het samen, dan is het goed te doen om gemeente te zijn.
Kennen we elkaar? De kerkenraad gaat na denken hoe we als gemeente van De Bron elkaar beter leren kennen en komt mogelijk met ideeën en activiteiten in 2018.
Ook in 2018 gaan we actief zoeken naar mogelijkheden om de naam van onze kerk aan te passen om recht te doen aan het feit dat we een PKN gemeente zijn.