Vorming en Toerusting

Werkgroep Vorming en Toerusting
De werkgroep Vorming en Toerusting wordt gevormd door vertegenwoordigers van PKN zustergemeenten uit Kampen en De Bron. De werkgroep biedt jaarlijks activiteiten aan met onderwerpen als Bijbel & Theologie, tradities, spiritualiteit, filosofie, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, etc. Gemeenteleden kunnen zelf ook onderwerpen inbrengen. Men kan op één of meerdere activiteiten aan het begin van het jaar inschrijven of zich bij de betreffende activiteit aanmelden.

Er is op dit moment geen vertegenwoordiger namens De Bron in de werkgroep Vorming en Toerusting.