Cantorij

Cantorij
Binnen de gemeente bestaat sinds 1991 een cantorij. Deze repeteert iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, met uitzondering van de vakanties.
De repetities worden gehouden in De Bron en staan met ingang van januari 2012 o.l.v. Gyöngyi Kovács. De cantorij verleent medewerking aan kerkdiensten, waarbij zij de gemeentezang ondersteunt. De cantorij heeft daarnaast een belangrijke taak als het gaat om het introduceren van liederen uit het Nieuwe Liedboek.
De cantorij bestaat uit ongeveer 18 leden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. U kunt gewoon ‘eens binnen lopen’ op de woensdagavond, of contact opnemen met Henk Foekens, voorzitter van de cantorij.
Voor verdere gegevens zie: Contactpersonen.