Collectebonnen

Collectebonnen
Aan de collecte kan men ook geven d.m.v. collectebonnen.
Deze zijn verkrijgbaar per kaart, met 20 bonnen à € 0,75, voor € 15,00.
Het voordeel van deze bonnen is: geen gezoek meer naar collectegeld en de kosten
zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De bonnen zijn te verkrijgen:
– iedere 2e maandag van de maand tussen 19.15 en 20.00 uur in De Bron
– bij Lucas Hakvoort (voor het adres, zie het Jaarboek).