Contactpersonen

Predikant:
Ds. Nelleke Beimers
 
Voorsterweg 77B
 
8042 AB Zwolle
 
06-10340591
 
 
 
Preses:
Beent Keulen
 
Nachtegaal 27 
 
8271 HS IJsselmuiden
 
038-3320509
 
 
 
Scriba:
Mariska Blekkenhorst 
 
Karthuizerlaan 54 
 
8271 XC IJsselmuiden 
 
038-3332411 
 
 
 
College van
Arjen van der Vinne
diakenen:
Zeegravensingel 82
 
8271 KG IJsselmuiden
 
038-3328370
 
 
 
College van 
Janine de Kleine
kerkrentmeesters:
Schelp 1
 
8271 KP IJsselmuiden
 
038-3334250 
 
 
 
Kerkelijk Bureau /
Ineke de Graaf-Jonker
Ledenadministratie:
038-3311288
 
 
 
Kerkgebouw:
Gereformeerd Kerkelijk Centrum De Bron
 
Dijkgraafstraat 4
 
8271 BB  IJsselmuiden
 
038-3317507
 
 
Koster:
Roelof Landman
 
Concertlaan 126 
 
8265 RZ  Kampen 
 
038-3318931 
 
 
 
Cantorij:
Henk Foekens
 
Burg. Visserweg 13
 
8271 CM IJsselmuiden  
 
038-3328178 
 
 
 
Bloemengroep:
Aafke Steenhuis
 
038-3331603
 
 
 
Preekvoorziening /
Wouter Klaassens
Kerktelefoon:
038-3327720 
 
 
 
Website:
Ronald Visser
 
 
 
Bankrekeningnummers:
Kerk:
NL50RABO 0373 7417 07
Diaconie:
NL41RABO 0373 7093 74
ZWO:
NL30RABO 0321 4211 40