Doelstelling / Leden

Doelstelling
De taakgroep Administratie en Beheer zorgt voor het beheer van de gebouwen alsmede voor
de financiële, personele en kerkelijke administratie.

Leden taakgroep Administratie en Beheer:
Voorzitter + afgevaardigde KKR Janine de Kleine-Brink
Secretaris Jan Vos
Penningmeester Fred Flentge
Algemeen adjunct Albert de Wilde
Technische Zaken Eddy Tigchelaar

De taakgroep kent ook een zogeheten College van Kerkrentmeesters. Dit bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester van bovengenoemde taakgroep.