Doelstelling / Leden

Doelstelling

De werkgroep richt zich op activiteiten voor kinderen en jongeren. Er wordt gezocht naar een afwisseling van gezellige en sportieve activiteiten en activiteiten die te maken hebben met de inhoud van het christelijk geloof. Er is catechese voor kinderen in de basisschoolleeftijd en voor tieners en twintigers is er een apart programma.

Leden taakgroep Kinderen en Jongeren:
Crèche Machteld Pelleboer
Kinderkring Liejanne Wierenga
Jongerenwerkgroep Annemieke Zoer
Kindercatechese ds. Nelleke Beimers
Gesprekgroep twintigers ds. Nelleke Beimers