Doelstelling / Leden

Doelstelling

De taakgroep Eredienst bezint zich op alles wat er speelt rondom de kerkdiensten en speciale vieringen. Zij probeert bij de uitvoering van deze taak recht te doen aan de veelkleurigheid van de gemeente. Ook regelt zij veel praktische zaken. Zij heeft oog voor ontwikkelingen in de kerk en samenleving.
Voorzitter: Greet Holwerda

Leden van de taakgroep Eredienst:
Voorzitter Greet Holwerda
Predikant Nelleke Beimers
Bloemen Marijke Keulen
Cantorij Djoke Berentschot
Kinderkring Liejanne Wierenga
Preekvoorziening Wouter Klaassens
Grietje Blom
Vasthi Jagerman
Géke Post
Henk Rigterink