Gespreksgroepen

Er zijn 2 gesprekgroepen actief: Voor twintigers: TWENTY TALK. 1x per maand spreken over onderwerpen van geloof en leven. De groep komt samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers in café de Majesteit in Kampen.
Voor mensen tussen de 30 en 50 jaar: PUNTJEPUNTJEGROEP. 1x per maand komt deze groep samen in de Bron. Doel is: ontmoeting en gesprek.
De onderwerpen hebben een link met het geloof en het leven van alledag. Deze groep komt eveneens samen o.l.v. ds. Nelleke Beimers, maar dan in de Bron.
Bij beide groepen zijn nieuwe leden welkom. Meld je aan bij nellekebeimers@kpnplanet.nl
Voor het voorjaar van 2019 staat een bijeenkomst voor doopouders gepland. Zij krijgen hiervoor nog bericht.