Kinderkring >

Kinderkring

Elke zondag is er kinderkring voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. De verhalen en activiteiten die worden aangeboden komen uit Bijbel Basics, de online kinderdienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap. Met deze methode zullen de kinderen na acht jaar de tweehonderd meest belangrijke Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Ze zullen bekende en minder bekende verhalen horen en daarbij komen verschillende soorten verhalen aan bod; zoals psalmen, verhalen uit de profetieën en verhalen uit de brieven. Wij komen vier keer per jaar samen om alles goed met elkaar af te stemmen en de taken te verdelen. De diensten bereidt ieder zelf voor en via de mail en de app helpen wij elkaar op weg waar nodig is.
In de Adventsperiode en de Veertigdagentijd bereiden wij samen een project voor, waar de kinderen tijdens de Kinderkring aan zullen werken. Hiervan laten wij ook wat zien / horen aan de andere gemeenteleden. Bovendien organiseren wij met Kerst samen met andere kerken een Lichtjestocht of zorgen dat er speciaal voor de kinderen een Kinderkerstfeest is.