Lectoren >

De schriftlezingen worden beurtelings verzorgd door de lectoren:
Ingrid van den Berg
Aly Brug
Fred Flentge
Ineke de Graaf
Annet Jansen
Gertine Junte
Dinie Palland
Wil Reenders-van den Berg
Gerlo Schutte
Henny Snel
Berdien Stoel
Marijke de Vries
Jan Vrieswijk
Atty Westerink