ZWO

Werkgroep ZWO
De werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) functioneert zelfstandig en dient ook ieder jaar een eigen begroting in. Het werkveld van de ZWO is gericht op ‘Nederland en de wereld’. Daarmee is de ZWO dus meer naar ‘buiten’ gericht. De ZWO ondersteunt activiteiten in Nederland maar ook wereldwijd. Veelal zijn het projecten uitgaande van ‘Kerk-in-actie’ die worden ondersteund.
De komende jaren ondersteunen wij als kerk het project ‘Ieder kind verdient een Jozef’. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Mwana Ukundwa zet zich in voor deze kwetsbare groep kinderen. Dit doet de organisatie door weeskinderen onder te brengen in pleeggezinnen, zodat ze in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Deze pleegouders zorgen voor de kinderen, geven ze liefde, sturing en hulp bij het naar school gaan. Mwana Ukundwa steunt zowel de pleegouders als de pleegkinderen met het aanbieden van onderwijs, medicijnen, voedsel en schoon water.

Leden werkgroep ZWO:
Voorzitter Vacant
Secretaris Vacant
Penningmeester Julian Wup
Mariska Blekkenhorst
Jan Rave
Liselotte Schutte